Blue Prism – nasze roboty

Do skutecznej automatyzacji procesów proponujemy platformę technologiczną Blue Prism. Firma Blue Prism powstała w 2005 roku będąc pionierem zrobotyzowanej automatyzacji procesów. Szczyci się nie tylko pozycją lidera rynku rozwiązań RPA ale i ogromną lojalnością użytkowników platformy (100% odnawialności licencji oprogramowania). Od marca 2016 roku akcje Blue Prism notowane są na brytyjskiej giełdzie papierów wartościowych co daje publiczny dostęp do wiarygodnych danych na temat silnej sytuacji finansowej firmy i jej zamierzeń rozwojowych.

Technologia ta zyskała również uznanie na rynku polskim i jest wykorzystywana przez wiele firm działających w kraju. Oferując Blue Prism nie proponujemy Państwu egzotycznych narzędzi programistycznych z kompetencjami trudnymi do znalezienia. W przypadku konieczności modyfikacji oprogramowania Blue Prism wystarczą programiści z doświadczeniem w technologiach Microsoft .NET, znający języki programowania C#, Visual Basi lub Visual J#.

Blue Prism zdecydowanie wierzy, że aby rozwiązanie RPA rzeczywiście przynosiło wartość biznesową, długowieczność wykorzystania i odporność na zmiany, automatyzacja powinna być starannie zaplanowana, modelowana i zaprojektowana w celu wykorzystania zasad, takich jak ponowne wykorzystywanie raz wykonanej pracy, komponentyzacja i możliwość wykorzystania ekonomii skali.

Blue Prism stworzył solidną platformę technologiczną i jest w pełni rozwiązaniem klasy Enterprise dzięki:

 • Skalowalności rozwiązania – możemy zacząć od małego rozwiązania i wdrożyć najpierw 1 robota i dajemy Państwu pewność bezproblemowego rozwoju rozwiązania do skali wielkiej farmy robotów. Największy użytkownik Blue Prism wykorzystuje już ponad 1000 robotów.
 • Bezpieczeństwu rozwiązania – zastosowanie Blue Prism pozwoli Państwu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa systemów. Blue Prism ma swój własny mechanizm kontroli dostępu do aplikacji (tzw. Credential Manager), który wykorzystuje szyfrowanie AES 256 – inne systemy RPA zazwyczaj przechowują hasła dostępu w automatyzowanym procesie.
 • Łatwemu do odczytania, ustrukturyzowanemu plikowi dziennika zadań (output log), który jest wbudowany bezpośrednio w sterowni aplikacji (tzw. Control Room) ze znacznikiem czasu dla każdego kroku, który robot realizuje.
 • Możliwości centralnego zarządzania pracą robotów realizujących procesy w różnych częściach organizacji. System umożliwia pełną audytowalność kolejkowania procesów i równoważenie obciążenia wirtualnej siły roboczej wraz z możliwością skalowania. Można łatwo zarządzać wszystkimi wyjątkami procesowymi z jednego miejsca i jeśli to wymagane, włączyć dodatkowe roboty, aby skrócić kolejkę transakcji czekających na realizację.
 • Wbudowanemu mechanizmowi zarządzania wersjonowaniem procesów.
 • Prostemu modelowaniu procesów przy zastosowaniu studia procesów (Process Studio) i studia obiektów (Object Studio). Użytkownicy definiują w postaci graficznych diagramów logikę i reguły procesu w warstwie studia procesów oraz interakcje z aplikacjami i narzędziami w warstwie studia obiektów. Taki sposób modelowania procesów daje dużą elastyczność przy automatyzacji procesów. Jeśli zasady procesu zostaną zmienione, aktualizuje się reguły tylko w jednym miejscu.
 • Wykorzystaniu centralnego repozytorium obiektów – obiekty uczestniczące w procesie służące do interakcji z aplikacjami są zdefiniowane raz i mogą być ponownie wykorzystane do automatyzacji kolejnych procesów.
 • Nieograniczonej możliwości kolejkowania realizacji zautomatyzowanych procesów. Jeden robot może realizować wiele procesów (sekwencyjnie) i wiele robotów może wykonywać ten sam proces (równolegle).
 • Możliwości zautomatyzowania zarządzania pracą robotów – przy masowym wykorzystaniu robotów możemy zautomatyzować ich bieżące monitorowanie i dynamiczne zarządzanie ich pracą, tak by optymalnie wykorzystać możliwości przerobowe robotów.
 • Jasnemu modelowi licencjonowania – kupując licencję na robota otrzymujecie Państwo pełną funkcjonalność oprogramowania; nie ma konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi ani aplikacji. W ramach opłat licencyjnych otrzymujecie również wsparcie producenta dotyczące oprogramowania.
 • Specjalizowanym narzędziom do rozpoznawania aplikacji zewnętrznych w różnych technologiach
 • Elastyczności udostępnienia platformy technologicznej – oprogramowanie może być udostępnione do instalacji w Państwa środowisku IT lub też w chmurze.
 • Zapewnionej zgodności z regulacjami zewnętrznymi – dzięki stałej rejestracji wszystkich czynności robota zapewniamy pełną audytowalność zautomatyzowanych procesów.