DigitOn Transformacja Cyfrowa Warszawa - RPA

RPA – co to takiego?

RPA czyli Robotic Process Automation to wykorzystanie najnowszych technologii – robotów software’owych do wykonywania powtarzalnych, opartych na regułach procesów, które do tej pory wykonują ludzie na swoich PC/stacjach roboczych.

W ten sposób automatyzujemy procesy a nie integrujemy systemy informatyczne. Dzięki temu do zautomatyzowania procesu nie potrzebujemy programistów, gdyż nie zmieniamy ani kodu źródłowego ani konfiguracji istniejących aplikacji. Roboty, podobnie do pracowników tradycyjnych poruszają się jedynie w warstwie prezentacyjnej systemów. Zrobotyzowana automatyzacja procesów ma największe zastosowanie w tzw procesach biurowych: rozliczeniowych, raportowych, kontrolnych, w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw. Dzięki wdrożeniu RPA nasi klienci dostają wirtualnych pracowników oraz nabywają kompetencje w automatyzacji procesów, by potem samodzielnie zarządzać procesami, wirtualnymi pracownikami i by automatyzować kolejne procesy. Taki pracownik wirtualny jest pracownikiem uniwersalnym, gdyż możemy go nauczyć realizacji wielu procesów i raz może realizować np. proces księgowy, w innym momencie proces kadrowy a jeszcze w innym pomagać w rozliczeniach sprzedaży. Jak pokazuje doświadczenie, wszędzie tam, gdzie wdrożono rozwiązanie RPA, procesy w firmach przebiegają:

 • Szybciej (prędkość wykonywanych czynności przez wirtualnych pracowników jest zdecydowanie szybsza od prędkości tych samych wykonywanych czynności przez ludzi). Znane są przypadki gdzie procesy wcześniej zajmujące kilka dni, a nawet tygodni dzięki zastosowaniu robotów software’owych można było skrócić do kilku sekund.
 • Taniej (zakup licencji robota i zatrudnienie go do wykonywania procesów jest dużo tańsze niż koszt zatrudnienia pracowników do obsługi tych samych czynności)
 • Wyższej jakości (mylić się jest rzeczą ludzką, a robot nie popełnia błędów! Robot zmniejsza poprawia jakość danych i jakość procesów, upraszcza i porządkuje procesy)

Korzyści wynikające z zastosowania automatyzacji procesów powodują zadowolenie pracowników – gdyż zdejmujemy z nich rutynowe i nużące czynności i dajemy możliwość bardziej satysfakcjonującej pracy, klientów – wszak skracamy czas realizacji oraz podnosimy jakość procesów podnosząc doznania klientów (customer experience) oraz akcjonariuszy podnosząc wartość firmy przez doskonalenie jej działalności operacyjnej.

Automatyzujemy procesy w oparciu o dwie wiodące platformy technologiczne w zakresie  Blue Prism  i UiPath. Dlaczego? Oto nasze odpowiedzi:

Dlaczego Blue Prism?

 • Blue Prism jest prekursorem rozwiązań RPA i zaproponował tę nazwę do rozwiązań automatyzujących procesy, która przyjęła się na świecie.
 • Sprawdzona technologią, działająca w wielu firmach, niezależnie od branży.
 • Ugruntowana pozycja lidera rynku RPA.
 • Skalowalność rozwiązania: można zacząć od jednego robota i zautomatyzować jeden proces i stopniowo rozszerzać zastosowanie wirtualnych pracowników w organizacji. Najwięksi użytkownicy Blue Prism zatrudniają już ponad 1000 robotów.
 • Możliwość wypróbowania rozwiązania. Przed podjęciem decyzji o zakupie technologii proponujemy projekt typu Proof of Concept by szybko pokazać jak sprawnie uczymy pracownika wirtualnego realizacji Państwa procesów wykorzystujących wasze systemy.
 • Bezpieczeństwo rozwiązania – zastosowanie Blue Prism podnosi poziom bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa systemów.
 • Audytowalność wykonywanych czynności dzięki plikowi dziennika zadań (output log), który jest wbudowany bezpośrednio w sterowni aplikacji (tzw. Control Room) ze znacznikiem czasu dla każdej czynności wykonanej przez robota.
 • Możliwość centralnego zarządzania pracą robotów realizujących procesy w różnych częściach organizacji. System umożliwia pełną kontrolę kolejkowania procesów i równoważenie obciążenia wirtualnej siły roboczej wraz z możliwością skalowania. Można łatwo zarządzać wszystkimi wyjątkami procesowymi z jednego miejsca i jeśli to wymagane, włączyć dodatkowe roboty, aby skrócić kolejkę transakcji czekających na realizację.
 • Nieograniczonej możliwości kolejkowania realizacji zautomatyzowanych procesów. Jeden robot może realizować wiele procesów (sekwencyjnie) i wiele robotów może wykonywać ten sam proces (równolegle).
 • Możliwości zautomatyzowania zarządzania pracą robotów – przy masowym wykorzystaniu robotów możemy zautomatyzować ich bieżące monitorowanie i dynamiczne zarządzanie ich pracą, tak by optymalnie wykorzystać możliwości przerobowe robotów.
 • Jasnemu modelowi licencjonowania – kupując licencję na robota otrzymujecie Państwo pełną funkcjonalność oprogramowania; nie ma konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi ani aplikacji. W ramach opłat licencyjnych otrzymujecie również wsparcie producenta dotyczące oprogramowania.
 • Specjalizowanym narzędziom do rozpoznawania aplikacji zewnętrznych w różnych technologiach
 • Elastyczności udostępnienia platformy technologicznej – oprogramowanie może być udostępnione do instalacji w firmowym środowisku IT lub w chmurze.
 • Zgodności z regulacjami zewnętrznymi – dzięki stałej rejestracji wszystkich czynności robota zapewniona jest pełna audytowalność zautomatyzowanych procesów.

Dlaczego UiPath?

 • Leader na rynku rozwiązań RPA
 • Otwartość
 • Szybkość
 • Sztuczna Inteligencja
 • Skalowalność
 • Zaufanie

Jeśli te argumenty Państwa przekonały, albo macie wątpliwości lub pytania, proszę się z nami skontaktować. Wyjaśnimy, pokażemy, nauczymy, a potem sprawnie wdrożymy.