Szkolenia Blue Prism

U nas możesz się przeszkolić  z zakresu automatyzacji  procesów biznesowych w  czterech specjalnościach. Szkolenie dostępne jest w języku  polskim i angielskim.  Jesteś zainteresowana/y?  Napisz do nas: biuro@digiton.com.pl

KURS BLUE PRISM FOUNDATION

4-dniowe szkolenie prowadzone przez instruktora. Jest przeznaczony dla osób zainteresowanych automatyzacją Blue Prism. Kurs obejmuje różne aspekty Blue Prism, takie jak procesy, obiekty, kolejki prac itp. Na koniec kursu uczestnicy realizują mini projekt obejmujący wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia.

SZCZEGÓŁY KURSU: Blue Prism Foundation PL

KURS BLUE PRISM PRACTITIONER

4-dniowe szkolenie prowadzone przez instruktorów, przeznaczone dla deweloperów Blue Prism, z wcześniejszym doświadczeniem w automatyzacji procesów za pomocą Blue Prism. Kurs koncentruje się na najlepszych praktykach Blue Prism i ich praktycznym zastosowaniu w rzeczywistych projektach. Obejmuje kompleksowy cykl realizacji projektów RPA i jest mocno skoncentrowany na fazie budowy i testowania. Wykorzystywane aplikacje: Windows, web i Java.

SZCZEGÓŁY KURSU: Blue Prism Practitioner PL

KURS BLUE PRISM BUSINESS ANALYST

1-dniowe szkolenie prowadzone przez instruktorów, skierowane do przyszłych analityków biznesowych. Ten kurs umożliwi analitykom biznesowym przeprowadzanie oceny procesów i wybieranie odpowiednich procesów do robotyzacji, tworzenia dokumentacji procesów, zarządzania wyjątkami w procesach biznesowych oraz koordynowania i przeprowadzania testów akceptacji użytkownika (UAT – User Acceptance Testing).

SZCZEGÓŁY KURSU: Blue Prism Business Analyst

KURS BLUE PRISM MANAGER

1-dniowe szkolenie prowadzone przez instruktorów, skierowane do kierowników projektów / kierowników zespołów RPA i centrów kompetencyjnych RPA, którzy będą kierować działaniami związanymi z RPA w organizacji. Celem kursu jest omówienie podstaw RPA, począwszy od definicji RPA i Digital Workforce, odpowiedniej technologii, korzyści, które można osiągnąć i zrozumienia wymagań dotyczących wdrożeń RPA.

SZCZEGÓŁY KUSRU: Blue Prism Manager PL

Szkolenia są prowadzone  przy udziale naszego strategicznego partnera biznesowego NEOOPS, który w ubiegłym roku został autoryzowanym partnerem szkoleniowym Blue Prism i prowadzi Akademię Treningową RPA.