RPA w Produkcji

Technologie RPA w firmach produkcyjnych

Robotyzacja procesów biznesowych w produkcji

Znacząca część naszych klientów to firmy produkcyjne, jednak większość robotyzowanych procesów dotyczy księgowości, finansów, controllingu i obsługi klientów. Coraz częściej pojawia się pytanie: jak robotyzacja procesów może pomóc działom produkcyjnym.. Zespół Digit.on zautomatyzował już szereg procesów wspierających produkcję, takich jak : zakładanie indeksów materiałowych, wprowadzanie potwierdzeń przyjęcia zamówień przez dostawców, wprowadzanie zamówień do systemu, wprowadzanie dokumentów magazynowych.

Istnieje możliwość szerszego wykorzystania RPA we wsparciu procesów produkcyjnych. Oczywiście, zakres wykorzystania robotów software’owych w dużej mierze jest uzależniony od funkcjonalności stosowanych systemów (ERP). Tam, gdzie mamy dostępną funkcjonalność w istniejących aplikacjach, zwykle nie ma potrzeby zastępowania jej robotem. Ale pomimo stałego rozwoju systemów ERP, nadal znajdujemy możliwość uzupełnienia tych rozwiązań o RPA. Oto przykłady zastosowań RPA w produkcji:

  • Zestawienia materiałowe (BOM) – producenci doskonale wiedzą jak ważne jest utrzymanie aktualizacji zestawień materiałowych w planowaniu i realizacji produkcji. Dla jednego z naszych klientów zautomatyzowaliśmy proces wprowadzania potwierdzeń przyjęcia zamówień przez dostawców. Ten proces to nie tylko potwierdza przyjęcie zamówienia przez dostawcę ale również obsługuje zamienniki produktów, co ma niebagatelne znaczenie gdyż w produkcji wykorzystywanych jest wiele tysięcy kupowanych komponentów. Korzystając z inteligentnej automatyzacji, producenci mogą dokładnie uzyskać dane o produktach i replikować kroki człowieka wymagane do bezbłędnego BOM w krótszym czasie.
  • Transformacja ERP – dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia biznesu wymagają zwinnego modyfikowania systemów, co w przypadku złożonych platform ERP nie jest ani proste ani tanie. Gdy wymiana ani modyfikacja systemu nie jest realną opcją, producenci mogą wykorzystać inteligentną automatyzację i RPA do przekształcenia swojego systemu ERP.Korzystając z botów, można zautomatyzować procesy i poprawić funkcjonalność systemu, zbierając potrzebne dane z różnych systemów, nawet starszych technologii. Zespół Digit.on zautomatyzował proces doliczania dodatkowych usług do standardowych, comiesięcznych faktur operatora energetycznego. Zamiast drogiego i wielomiesięcznego procesu modyfikacji ERP dostarczyliśmy w ciągu paru tygodni robota, który dodawał do faktur z billingu pozycje wynikające ze zrealizowanych usług dodatkowych.
  • Migracja danych i zarządzanie danymi produkcyjnymi – pomimo rozszerzania funkcjonalności systemów ERP, nadal w firmach produkcyjnych wykorzystywana jest duża liczba dodatkowych, niezbędnych aplikacji i narzędzi. Zachodzi konieczność sprawnego zapewnienia zgodności danych w wielu aplikacjach i bazach danych. Przykładem takiego wykorzystania RPA był projekt, w którym zautomatyzowaliśmy proces wprowadzania zamówień z systemu sprzedaży terenowej (trade marketing) do systemu ERP.
  • Przedłużenie żywotności ERP – co jakiś czas producenci stają przed dylematem ewentualnej modernizacji lub wymiany głównego systemu. Wiadomo jak bolesny jest taki projekt dla organizacji (wysokie koszty, długi czas realizacji, ryzyka). Spotkaliśmy się z takim przypadkiem, gdzie firma zamierzała wymienić cały system ERP gdyż nie miał on w swojej funkcjonalności wystawiania e-faktur. Tego typu brak można niedrogo, szybko i bez ryzyk związanych z modyfikowaniem kodu aplikacji lub wymiany systemu rozwiązać przez zaprzęgnięcie bota do wykonania wymaganych czynności. W ten sposób można zaoszczędzić znaczące środki inwestycyjne i przedłużyć życie głównego systemu.
  • Śledzenie produkcji – korzystając z inteligentnej automatyzacji, producenci mogą uzyskać w czasie niemal rzeczywistym przegląd postępów w realizacji zamówień oraz bieżącego zapotrzebowania na komponenty lub surowce.Pomaga to producentom adoptować metody produkcji lean, które maksymalizują i optymalizują ograniczone zasoby oraz pozwalają utrzymywać marże na niskim poziomie. Co więcej, robot może na bieżąco informować odbiorców o stanie realizacji ich zamówień.
  • Integracja łańcucha dostaw – komórki organizacyjne wchodzące w skład łańcucha dostaw stosują, często, bardzo różnorodne systemy (czasem bardzo leciwe) i procedury, nierzadko działając w modelu silosowym. Skoordynowanie procesów w łańcuchu wymaga więc pracochłonnych, manualnych czynności zarówno po stronie planowania popytu, optymalizacji produkcji oraz spedycji. Tu wykorzystanie robotów software’owych ma poważne uzasadnienie.
  • Zgodność z procedurami – dając robotowi dostęp do danych w odpowiednich miejscach systemu produkcyjnego możemy go wykorzystać do sprawdzania realizacji proces z obowiązującymi standardami/procedurami i informowania o ewentualnych odstępstwach. Co więcej, robot jest cyfrowym pracownikiem w pełni audytowalnym, więc w dowolnym momencie możemy sprawdzić co i kiedy wykonał a jakich zadań, kiedy i z jakiego powodu nie wykonał.
  • Gospodarka magazynowa – tu nadal występuje wiele czynności wykonywanych przez pracowników w systemach. Dla wielu klientów zautomatyzowaliśmy procesy wprowadzania dokumentów magazynowych, wystawiania dokumentów magazynowych. Ciekawy jest przypadek, w którym cyfrowy pracownik każdego ranka przed rozpoczęciem dnia pracy rejestruje każdy błędnie oznakowany produkt i informuje centrum dystrybucji oraz personel planowania dostaw, który może szybko i dokładnie skorygować stany magazynowe.

Tak więc, pora by odczarować powszechne przekonanie, że robotyzacja procesów jest dobra dla działów zaplecza. Pracownicy cyfrowi mogą efektywnie realizować procesy dotyczące produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji, wykonując bardziej powtarzalne kontrole między różnymi aplikacjami, zapewniając znacznie dokładniejszą i spójniejszą usługę niż w przypadku, gdyby procesy były wykonywane przez ludzi.